โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สัมมนา :การใช้ Fashion Trend ตามหลักการตลาดเพื่อการสร้าง Brand เสื้อผ้าสำเร็จรูป

“ ข่าวย้อนหลัง การใช้ Fashion Trend ตามหลักการตลาด เพื่อการสร้าง Brand เสื้อผ้าสำเร็จรูป ”

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ ข่าวย้อนหลัง การใช้ Fashion Trend ตามหลักการตลาด เพื่อการสร้าง Brand เสื้อผ้าสำเร็จรูป ”

โดยท่านวิทยากรอาจารย์ กนกลักษณ์ ดูการณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที (สถาบันพัฒนาแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมและออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป) ได้กล่าวถึง การใช้ Fashion Trend และ Character ตามหลักการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจ Brand เพื่อนำไปสู่การสร้าง Position , สร้าง Loyalty และการเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจBrand

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี และทุกท่านได้คำตอบพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน รวมผู้เข้าสัมมนาได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเองมาก และทำให้แต่ละท่านยังได้มิตรภาพและ connection กลับไปอีกด้วย

** หวังอย่างยิ่งทุกท่านจะได้รับประโยชน์การนำไปใช้ตามสมควร แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า

ท่านสามารถติดตามกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ในครั้งต่อไปได้ที่ www.thaipattern.com

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายงานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET