โรงเรียนสอนตัดเย็บและการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้การยอมรับเชื่อถือจากทั้งภาครัฐและเอกชน>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลงานโดดเด่นของสถาบันผลงานโดดเด่นของสถาบัน

 
ที่ปรึกษาโครงการ SizeThailand และกำหนดมาตรฐานขนาดเสื้อผ้าคนไทย
 
ผลการวิจัยขนาดมาตรฐาน ชายไทยและหญิงไทย ในรูปแบบ 3 มิติ
 
งานสัมมนาแนะนำโครงการ SizeThailand
 
โครงการพัฒนาหลักการสร้าง Pattern เชิงลึก ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี
 
โครงการศูนย์ต้นคิด เพื่อพัฒนาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 
โครงการพัฒนาแพทเทิร์นและคุณภาพสินค้า กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดตาก ดำเนินโครงการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
โครงการพัฒนาการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมือง ( จังหวัดสุโขทัย )
 
โครงการพัฒนาหลักการออกแบบเสื้อผ้า กลุ่มผู้ประกอบการเสื้อผ้ามุสลิม ( สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา )

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET