โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลงานโดดเด่นของสถาบันผลงานโดดเด่นของสถาบัน

 
ที่ปรึกษาโครงการ SizeThailand และกำหนดมาตรฐานขนาดเสื้อผ้าคนไทย
 
ผลการวิจัยขนาดมาตรฐาน ชายไทยและหญิงไทย ในรูปแบบ 3 มิติ
 
งานสัมมนาแนะนำโครงการ SizeThailand
 
โครงการพัฒนาหลักการสร้าง Pattern เชิงลึก ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี
 
โครงการศูนย์ต้นคิด เพื่อพัฒนาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 
โครงการพัฒนาแพทเทิร์นและคุณภาพสินค้า กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดตาก ดำเนินโครงการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
โครงการพัฒนาการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมือง ( จังหวัดสุโขทัย )
 
โครงการพัฒนาหลักการออกแบบเสื้อผ้า กลุ่มผู้ประกอบการเสื้อผ้ามุสลิม ( สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา )

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com

 

 
 
สถาบันอันดับหนึ่ง :: สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรม, สอนออกแบบเสื้อผ้า,สอนธุรกิจเสื้อผ้า, แพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เรียนแพทเทิร์น, การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สอน PATTERN,
เรียนออกแบบแพทเทิร์น, สอนสร้างแพทเทิร์น, เสื้อผ้าเพื่อการค้า, ครูตาล, ครูน้ำตาล, เรียนออกแบบเสื้อผ้าที่ไหนดี, โรงเรียนสอนตัดเสื้อ, ไซส์มาตรฐาน, standard size