โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการสร้างแบรนด์ ประโยชน์ของหลักสูตร และ คุณสมบัติผู้เรียน

 

 

ลักสูตรของศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

ให้ประโยชน์อย่างไร.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหลักสูตรของสถาบัน  มุ่งเน้นการสร้างทักษะความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งสิ้น โดยชี้ประเด็นชัดเจนในแง่มุมการจัดทำเสื้อผ้าให้เป็นสินค้า   ทุกหลักสูตรจึงสอดแทรกแนวคิดเชิงพาณิชย์ร่วมไว้ด้วย 

เริ่มตั้งแต่การออกแบบและคัดเลือกแบบ Design   การสร้าง Pattern การขึ้นตัวอย่าง  ตลอดถึงเทคนิควิธีการตัดเย็บ  รวมทั้งอบรมขั้นตอนการทำงานต่างๆ จนสำเร็จเป็นสินค้า  ผู้เข้ารับการอบรมจึงได้รับประโยชน์และความรู้ในเรื่องการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง และมีความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินการจัดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อนำไปประกอบกิจการ หรือพัฒนากิจการและสินค้าที่มีอยู่เดิมได้ในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องยิ่งขึ้น   รวมถึงสามารถนำความรู้ไปสมัครงานใน บริษัท/โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้อีกด้วย  

 

 

ระโยชน์การอบรมของแต่ละหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป แบบ Full Course

ผู้เรียนสามารถ เริ่มต้นประกอบธุรกิจ และ พัฒนาธุรกิจได้ด้วยตนเอง ทั้งในประเภท OEM( รับจ้างผลิต ), ODM( ผลิตขายส่ง หรือ รับออกแบบแล้วผลิตให้ ) และ OBM (สร้างแบรนด์ของตน )

เรียนรู้ในหมวดวิชาธุรกิจ เจาะลึกโดยตรงกับธุรกิจเสื้อผ้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์  ตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมพร้อม การดำเนินงาน การพัฒนาต่อยอด ทั้งด้านการตลาด บริหารแหล่งเงินทุน ช่องทางการขายและ Branding เป็นต้น

เรียนรู้หมวดวิชาทักษะเพื่อการพัฒนาสินค้า เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการทำธุรกิจเสื้อผ้า เพราะสินค้าที่ดีและมีการพัฒนา ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและความต้องการของตลาดได้ ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการทั่วไป ในหลักสูตรท่านจะได้รับความเข้าใจและวิธีการอย่างถูกต้องเพื่อนำไปสู่การทำงานและ ลดปัญหาเกี่ยวกับการทำสินค้าในระยะยาว

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์

ผู้เรียนสามารถออกแบบเสื้อผ้าได้ถูกต้องตามหลัก “พาณิชย์ศิลป์” กล่าวคือ สามารถออกแบบเสื้อผ้าได้ตรงกับTrend  รู้จักการใช้ Inspire กำหนดความเป็นเอกลักษณ์ และออกแบบเป็น Lot Collection ได้  แต่ที่สำคัญ “จำเป็นต้องให้ขายได้ด้วย” จึงมีการอบรมความรู้เชิงพาณิชย์วิเคราะห์  ชี้วัดลักษณะ Design ที่จะนำไปผลิตขาย หรือเพื่อสร้าง Brand ก็ตาม เพื่อให้นักออกแบบไม่พลาดเรื่องการขาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ  

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร แพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้เรียนสามารถสร้างแบบตัดเสื้อผ้า( Pattern)  ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งในลักษณะ Basic และ Advance ( ขั้นสูง ) อีกทั้งเข้าใจเรื่อง Shape และ Standard Size อย่างถูกต้องเพื่อการนำไปใช้  และมีความรู้เชิงลึก เพื่อสั่งงานและควบคุมผู้อื่นได้ รองรับกรณีเป็นผู้ประกอบการ หรือต้องจ้างช่าง รวมถึงเรียนรู้วิธีการผลิต การแก้ไขปัญหา และการลดต้นทุน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย เร็ว และนำไปใช้ได้ทันที ทั้งในกรณีพัฒนาแบบตัดที่ใช้อยู่ แก้ไขปัญหาช่างแพทเทิร์น และปรับลดต้นทุนการผลิต 

     ( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการเย็บที่เรียบร้อยแต่ลดต้นทุนได้  ด้วยการเรียนรู้ วิธีการเย็บ การแยกขั้นตอนงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมจักร รวมถึง เทคนิคการลดความยุ่งยากในการเย็บ และการคำนวณราคาค่าแรงเย็บ เพื่อควบคุมต้นทุนค่าจ้าง ทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเย็บที่เรียบร้อยได้ด้วยตนเอง  รวมถึง ชี้นำการเย็บให้กับช่างและแก้ปัญหางานเย็บอย่างมีหลักการที่เหมาะสมได้ในระดับช่างเทคนิค ทั้งประเภทผ้ายืดและผ้าธรรมดา  

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

 

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า  หรืองานตัดเย็บใดๆมาก่อน  ให้มีเป้าหมาย เป็นการนำไปใช้กับงานเสื้อผ้า เพียงเท่านั้นก็พอ

** ไม่จำกัด  อายุ / เพศ / ระดับการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เรียนจบมา

 

กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการอบรม 

 

1. กลุ่มผู้ประกอบกิจการและทายาทธุรกิจ  ตั้งแต่ขนาดกิจการรายย่อย ถึง ระดับอุตสาหกรรม

หากจะประกอบกิจการอะไรแล้วไม่รู้เกี่ยวกับกิจการนั้นอย่างถูกต้องจะประกอบกิจการให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

ขอแยกเป็น กลุ่มย่อย ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

1.1  ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ทั้งใหม่- เก่า ( SME )   

ในกลุ่มนี้ตัวสินค้าฯมีผลโดยตรงกับกิจการความรู้ที่ได้รับจะทำให้สามารถดำเนินงานได้ในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าให้แตกต่างหรือดีกว่าคู่แข่งได้  

1.2  ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดย่อมขึ้นไป  

ประโยชน์ที่ได้รับจะทำให้เห็นภาพรวมของการผลิต สามารถวินิจฉัยจุดดีจุดด้อยในขั้นตอนการปฏิบัติ   เพื่อการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเห็นช่องทางการพัฒนากิจการและสินค้าจากแนวคิดเชิงเทคนิคการผลิตอีกด้วย

   

2. กลุ่ม ดีไซน์เนอร์ 

ความรู้ที่ได้รับจะเติมเต็มความสามารถในด้านการการออกแบบ  สามารถประเมินความเป็นไปได้ ทั้งจากการผลิต ต้นทุน และตลาด   รวมถึงสามารถนำความรู้ไปควบคุมชี้นำการผลิตตัวสินค้าให้ได้ผลงานตรงตามต้องการและทำให้การปฏิบัติงานร่วมกับสายการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

 

3. กลุ่มพนักงาน Merchandiser - Marketing - Detail - ผู้บริหารการผลิต และพนักงานฝ่ายผลิต

ความรู้ที่ตรงกับสายงานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   สามารถพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว  

 

4.กลุ่มที่ต้องการเริ่มมีกิจการเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นของตนเอง 

4.1   ต้องการทำร้านขายเสื้อผ้าค้าปลีก / ค้าส่ง แล้วจ้างวานผลิต

4.2   ต้องการทำร้านขายเสื้อผ้าค้าปลีก / ค้าส่ง ดำเนินการผลิตเอง  

4.3   ต้องการเปิดโรงงานเพื่อรับจ้างผลิต

4.4   ต้องการสร้างแบรนด์

ความรู้ที่ได้รับจะทำให้เห็นและเข้าใจภาพรวมของการทำงานทั้งหมด และรู้ถึงขั้นตอนวิธีเตรียมความพร้อม- เริ่มต้นกิจการ อย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี อีกทั้งในทุกหลักสูตรยังปลูกฝังแนวคิดการทำสินค้าโดยตรง ซึ่งเป็นการตอกย้ำความคิดในการประกอบกิจการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

5. กลุ่มที่สนใจสมัครเข้าทำงานในบริษัท หรือ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 

ผู้จบหลักสูตรจากสถาบัน จะได้รับความรู้เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต  โดยสถาบันออกเอกสารยืนยันการจบหลักสูตรฯและแจกแจงรายวิชาชัดเจน    ที่ผ่านมานักศึกษาจากศูนย์อบรมฯ สามารถนำความรู้ไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานได้ทุกคนและได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน

*** สถาบัน ยินดีให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เริ่มต้นประกอบกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง