โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการสร้างแบรนด์ ประโยชน์ของหลักสูตร และ คุณสมบัติผู้เรียน

 

 

ลักสูตรของศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

ให้ประโยชน์อย่างไร.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหลักสูตรของสถาบัน  มุ่งเน้นการสร้างทักษะความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งสิ้น โดยชี้ประเด็นชัดเจนในแง่มุมการจัดทำเสื้อผ้าให้เป็นสินค้า   ทุกหลักสูตรจึงสอดแทรกแนวคิดเชิงพาณิชย์ร่วมไว้ด้วย 

เริ่มตั้งแต่การออกแบบและคัดเลือกแบบ Design   การสร้าง Pattern การขึ้นตัวอย่าง  ตลอดถึงเทคนิควิธีการตัดเย็บ  รวมทั้งอบรมขั้นตอนการทำงานต่างๆ จนสำเร็จเป็นสินค้า  ผู้เข้ารับการอบรมจึงได้รับประโยชน์และความรู้ในเรื่องการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง และมีความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินการจัดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อนำไปประกอบกิจการ หรือพัฒนากิจการและสินค้าที่มีอยู่เดิมได้ในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องยิ่งขึ้น   รวมถึงสามารถนำความรู้ไปสมัครงานใน บริษัท/โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้อีกด้วย  

 

 

ระโยชน์การอบรมของแต่ละหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป แบบ Full Course

ผู้เรียนสามารถ เริ่มต้นประกอบธุรกิจ และ พัฒนาธุรกิจได้ด้วยตนเอง ทั้งในประเภท OEM( รับจ้างผลิต ), ODM( ผลิตขายส่ง หรือ รับออกแบบแล้วผลิตให้ ) และ OBM (สร้างแบรนด์ของตน )

เรียนรู้ในหมวดวิชาธุรกิจ เจาะลึกโดยตรงกับธุรกิจเสื้อผ้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์  ตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมพร้อม การดำเนินงาน การพัฒนาต่อยอด ทั้งด้านการตลาด บริหารแหล่งเงินทุน ช่องทางการขายและ Branding เป็นต้น

เรียนรู้หมวดวิชาทักษะเพื่อการพัฒนาสินค้า เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการทำธุรกิจเสื้อผ้า เพราะสินค้าที่ดีและมีการพัฒนา ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและความต้องการของตลาดได้ ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการทั่วไป ในหลักสูตรท่านจะได้รับความเข้าใจและวิธีการอย่างถูกต้องเพื่อนำไปสู่การทำงานและ ลดปัญหาเกี่ยวกับการทำสินค้าในระยะยาว

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์

ผู้เรียนสามารถออกแบบเสื้อผ้าได้ถูกต้องตามหลัก “พาณิชย์ศิลป์” กล่าวคือ สามารถออกแบบเสื้อผ้าได้ตรงกับTrend  รู้จักการใช้ Inspire กำหนดความเป็นเอกลักษณ์ และออกแบบเป็น Lot Collection ได้  แต่ที่สำคัญ “จำเป็นต้องให้ขายได้ด้วย” จึงมีการอบรมความรู้เชิงพาณิชย์วิเคราะห์  ชี้วัดลักษณะ Design ที่จะนำไปผลิตขาย หรือเพื่อสร้าง Brand ก็ตาม เพื่อให้นักออกแบบไม่พลาดเรื่องการขาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ  

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร แพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้เรียนสามารถสร้างแบบตัดเสื้อผ้า( Pattern)  ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งในลักษณะ Basic และ Advance ( ขั้นสูง ) อีกทั้งเข้าใจเรื่อง Shape และ Standard Size อย่างถูกต้องเพื่อการนำไปใช้  และมีความรู้เชิงลึก เพื่อสั่งงานและควบคุมผู้อื่นได้ รองรับกรณีเป็นผู้ประกอบการ หรือต้องจ้างช่าง รวมถึงเรียนรู้วิธีการผลิต การแก้ไขปัญหา และการลดต้นทุน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย เร็ว และนำไปใช้ได้ทันที ทั้งในกรณีพัฒนาแบบตัดที่ใช้อยู่ แก้ไขปัญหาช่างแพทเทิร์น และปรับลดต้นทุนการผลิต 

     ( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการเย็บที่เรียบร้อยแต่ลดต้นทุนได้  ด้วยการเรียนรู้ วิธีการเย็บ การแยกขั้นตอนงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมจักร รวมถึง เทคนิคการลดความยุ่งยากในการเย็บ และการคำนวณราคาค่าแรงเย็บ เพื่อควบคุมต้นทุนค่าจ้าง ทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเย็บที่เรียบร้อยได้ด้วยตนเอง  รวมถึง ชี้นำการเย็บให้กับช่างและแก้ปัญหางานเย็บอย่างมีหลักการที่เหมาะสมได้ในระดับช่างเทคนิค ทั้งประเภทผ้ายืดและผ้าธรรมดา  

( เนื้อหาการสอนเป็นงานวิจัยของสถาบันโดยตรง )

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

 

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า  หรืองานตัดเย็บใดๆมาก่อน  ให้มีเป้าหมาย เป็นการนำไปใช้กับงานเสื้อผ้า เพียงเท่านั้นก็พอ

** ไม่จำกัด  อายุ / เพศ / ระดับการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เรียนจบมา

 

กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการอบรม 

 

1. กลุ่มผู้ประกอบกิจการและทายาทธุรกิจ  ตั้งแต่ขนาดกิจการรายย่อย ถึง ระดับอุตสาหกรรม

หากจะประกอบกิจการอะไรแล้วไม่รู้เกี่ยวกับกิจการนั้นอย่างถูกต้องจะประกอบกิจการให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

ขอแยกเป็น กลุ่มย่อย ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

1.1  ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ทั้งใหม่- เก่า ( SME )   

ในกลุ่มนี้ตัวสินค้าฯมีผลโดยตรงกับกิจการความรู้ที่ได้รับจะทำให้สามารถดำเนินงานได้ในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าให้แตกต่างหรือดีกว่าคู่แข่งได้  

1.2  ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดย่อมขึ้นไป  

ประโยชน์ที่ได้รับจะทำให้เห็นภาพรวมของการผลิต สามารถวินิจฉัยจุดดีจุดด้อยในขั้นตอนการปฏิบัติ   เพื่อการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเห็นช่องทางการพัฒนากิจการและสินค้าจากแนวคิดเชิงเทคนิคการผลิตอีกด้วย

   

2. กลุ่ม ดีไซน์เนอร์ 

ความรู้ที่ได้รับจะเติมเต็มความสามารถในด้านการการออกแบบ  สามารถประเมินความเป็นไปได้ ทั้งจากการผลิต ต้นทุน และตลาด   รวมถึงสามารถนำความรู้ไปควบคุมชี้นำการผลิตตัวสินค้าให้ได้ผลงานตรงตามต้องการและทำให้การปฏิบัติงานร่วมกับสายการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

 

3. กลุ่มพนักงาน Merchandiser - Marketing - Detail - ผู้บริหารการผลิต และพนักงานฝ่ายผลิต

ความรู้ที่ตรงกับสายงานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   สามารถพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว  

 

4.กลุ่มที่ต้องการเริ่มมีกิจการเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นของตนเอง 

4.1   ต้องการทำร้านขายเสื้อผ้าค้าปลีก / ค้าส่ง แล้วจ้างวานผลิต

4.2   ต้องการทำร้านขายเสื้อผ้าค้าปลีก / ค้าส่ง ดำเนินการผลิตเอง  

4.3   ต้องการเปิดโรงงานเพื่อรับจ้างผลิต

4.4   ต้องการสร้างแบรนด์

ความรู้ที่ได้รับจะทำให้เห็นและเข้าใจภาพรวมของการทำงานทั้งหมด และรู้ถึงขั้นตอนวิธีเตรียมความพร้อม- เริ่มต้นกิจการ อย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี อีกทั้งในทุกหลักสูตรยังปลูกฝังแนวคิดการทำสินค้าโดยตรง ซึ่งเป็นการตอกย้ำความคิดในการประกอบกิจการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

5. กลุ่มที่สนใจสมัครเข้าทำงานในบริษัท หรือ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 

ผู้จบหลักสูตรจากสถาบัน จะได้รับความรู้เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต  โดยสถาบันออกเอกสารยืนยันการจบหลักสูตรฯและแจกแจงรายวิชาชัดเจน    ที่ผ่านมานักศึกษาจากศูนย์อบรมฯ สามารถนำความรู้ไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานได้ทุกคนและได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน

*** สถาบัน ยินดีให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เริ่มต้นประกอบกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า