โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประวัติ และ ความเป็นมาของสถาบัน

PATTERN IT ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ประวัติและแนวทางการทำงาน ::

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพ็ทเทิร์อุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้สภาพสังคมเกิดการแข่งขันในทุกๆด้าน ทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางมีผลต่อการแข่งขันในอาชีพการงานและเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยนโยบายของภาครัฐ ที่พยายามยกระดับความรู้ความชำนาญให้กับประชากรของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสส่วนใหญ่ให้ความสนใจใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999  โดย อาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์ (ครูน้ำตาล) เริ่มจากการเปิดออฟฟิตเล็กๆ รับทั้งงานสอน อาจารย์พิเศษวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาโรงงานการ์เม้นท์ ต่อมาจึงย้ายมาเปิดที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่ และขยายพื้นทีเป็น 360 ตารางเมตร และในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ห้าง Maxvaluบางบอน ชั้น2 ขยายพื้นที่ให้บริการเป็น 500 ตารางเมตร โดยมีห้องสอน ห้องบรรยาย และโซนหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ อ้างอิงข้อมูลความรู้แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไว้ให้บริการ  (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์)

PATTERN  IT

    PATTERN FOR INDUSTRIAL

    TRAINING CENTER

 

“แห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง

งานเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างครบองค์ความรู้...

 

 

 

 

 

 

 

 

    

การอบรมของสถาบันฯ มีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจเสื้อผ้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น Designer , Merchandiser ,Detail และ ช่าง Pattern เป็นต้น ให้การอบรมแบบครบองค์ความรู้สำหรับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง  รวมถึงวางรากฐานแนวคิดการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถการพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและในระดับสากลได้ ถือเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับความสนใจ  และเป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการการ์เมนท์   มีความแตกต่างจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อ และ โรงเรียนสอนออกแบบ  ตรงที่ ศูนย์อบรมฯ แพ็ทเทิร์น ไอที เป็นสถาบันที่รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะ อบรมเพื่อนำไปใช้กับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือ เสื้อผ้าเพื่อการค้าจริงๆ ซึ่งจากปากต่อปากที่กล่าวขวัญกันในวงการการ์เมนท์ ทำให้ศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์น ไอที และครูน้ำตาล เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์,วิทยุ  รวมถึงมีสมาคมเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ให้ความสนใจเป็นพันธมิตรและให้การส่งเสริมด้านข้อมูล

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอนาคต มีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ทุกคนยังสวมใส่ หากมองออกไปให้ไกลเราจะเห็นลูกค้า อีกนับไม่ถ้วน การวิวัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าจึงเป็นเรื่องละเลยไม่ได้  จากการเป็นผู้รับผลิต ( OEM และ ODM ) หรือเป็นรายใหม่เพิ่งเริ่มต้น  มาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง/ผลิตสินค้าขายเอง ( OBM ) อาจขายภายในประเทศแล้วออกสู่ต่างประเทศ ทำได้หรือไม่ ธุรกิจของเราจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่อุปสรรค  สาระสำคัญคือ “ ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างถูกต้อง ” คิดอย่างไร ทำอย่างไร จึงไปถึงเป้าหมาย

 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที คือ สถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป เน้นเนื้อหาการเรียนรู้เชิงอุตสาหกรรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานให้ได้ลักษณะสินค้า Brand Name ทั้งเสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่และแฟชั่นวัยรุ่น ครอบคลุมกลุ่มวัตถุดิบทั้งผ้า Knit( ผ้ายืด )และ ผ้า Woven (ผ้าธรรมดา ผ้ายีนส์) โดยใช้หลักสูตรเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง

 

พันธกิจ 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที : เป็นสถาบันที่สร้างมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิต แนวคิด/วิธีการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ แพทเทิร์นอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย รวมถึงส่งเสริมข้อมูลการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้มั่นคงและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การทำเสื้อผ้าตามแนวคิดอุตสาหกรรม และการจัดทำสินค้าเพื่อจำหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการสอนพัฒนาให้ง่ายต่อการเข้าใจ เรียนรู้และ ลงมือปฏิบัติเป็นลำดับขั้น จนเกิดทักษะ ความเข้าใจที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า