โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประวัติ และ ความเป็นมาของสถาบัน

PATTERN IT ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ประวัติและแนวทางการทำงาน ::

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพ็ทเทิร์อุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้สภาพสังคมเกิดการแข่งขันในทุกๆด้าน ทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางมีผลต่อการแข่งขันในอาชีพการงานและเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยนโยบายของภาครัฐ ที่พยายามยกระดับความรู้ความชำนาญให้กับประชากรของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสส่วนใหญ่ให้ความสนใจใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999  โดย อาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์ (ครูน้ำตาล) เริ่มจากการเปิดออฟฟิตเล็กๆ รับทั้งงานสอน อาจารย์พิเศษวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาโรงงานการ์เม้นท์ ต่อมาจึงย้ายมาเปิดที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่ และขยายพื้นทีเป็น 360 ตารางเมตร และในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ห้าง Maxvaluบางบอน ชั้น2 ขยายพื้นที่ให้บริการเป็น 500 ตารางเมตร โดยมีห้องสอน ห้องบรรยาย และโซนหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ อ้างอิงข้อมูลความรู้แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไว้ให้บริการ  (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์)

PATTERN  IT

    PATTERN FOR INDUSTRIAL

    TRAINING CENTER

 

“แห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง

งานเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างครบองค์ความรู้...

 

 

 

 

 

 

 

 

    

การอบรมของสถาบันฯ มีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจเสื้อผ้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น Designer , Merchandiser ,Detail และ ช่าง Pattern เป็นต้น ให้การอบรมแบบครบองค์ความรู้สำหรับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง  รวมถึงวางรากฐานแนวคิดการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถการพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและในระดับสากลได้ ถือเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับความสนใจ  และเป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการการ์เมนท์   มีความแตกต่างจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อ และ โรงเรียนสอนออกแบบ  ตรงที่ ศูนย์อบรมฯ แพ็ทเทิร์น ไอที เป็นสถาบันที่รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะ อบรมเพื่อนำไปใช้กับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือ เสื้อผ้าเพื่อการค้าจริงๆ ซึ่งจากปากต่อปากที่กล่าวขวัญกันในวงการการ์เมนท์ ทำให้ศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์น ไอที และครูน้ำตาล เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์,วิทยุ  รวมถึงมีสมาคมเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ให้ความสนใจเป็นพันธมิตรและให้การส่งเสริมด้านข้อมูล

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอนาคต มีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ทุกคนยังสวมใส่ หากมองออกไปให้ไกลเราจะเห็นลูกค้า อีกนับไม่ถ้วน การวิวัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าจึงเป็นเรื่องละเลยไม่ได้  จากการเป็นผู้รับผลิต ( OEM และ ODM ) หรือเป็นรายใหม่เพิ่งเริ่มต้น  มาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง/ผลิตสินค้าขายเอง ( OBM ) อาจขายภายในประเทศแล้วออกสู่ต่างประเทศ ทำได้หรือไม่ ธุรกิจของเราจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่อุปสรรค  สาระสำคัญคือ “ ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างถูกต้อง ” คิดอย่างไร ทำอย่างไร จึงไปถึงเป้าหมาย

 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที คือ สถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป เน้นเนื้อหาการเรียนรู้เชิงอุตสาหกรรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานให้ได้ลักษณะสินค้า Brand Name ทั้งเสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่และแฟชั่นวัยรุ่น ครอบคลุมกลุ่มวัตถุดิบทั้งผ้า Knit( ผ้ายืด )และ ผ้า Woven (ผ้าธรรมดา ผ้ายีนส์) โดยใช้หลักสูตรเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง

 

พันธกิจ 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที : เป็นสถาบันที่สร้างมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิต แนวคิด/วิธีการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ แพทเทิร์นอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย รวมถึงส่งเสริมข้อมูลการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้มั่นคงและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การทำเสื้อผ้าตามแนวคิดอุตสาหกรรม และการจัดทำสินค้าเพื่อจำหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการสอนพัฒนาให้ง่ายต่อการเข้าใจ เรียนรู้และ ลงมือปฏิบัติเป็นลำดับขั้น จนเกิดทักษะ ความเข้าใจที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง