โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การลดต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน

ารลดต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม

การลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจ

Garment  (Multi Material Utilization)

หลักการและเหตุผล     จากภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น (ซึ่งเป็นต้นทุนหลักค่าผ้าที่ประมาณ 50-60% ต่อตัว)มีผลกระทบถึงต้นทุนของบริษัทส่งผลให้การคำนวณเคาะราคาเสนอลูกค้า

ไม่สามารถรองรับการแข่งขันได้ ฉะนั้นการลดต้นทุนมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการในแวดวง

อุตสาหกรรมเครื่อง นุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพราะต้นทุนที่ลดลงไปได้ ไม่เฉพาะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ในที่สุดก็จะแปลงกลับมาเป็นกำไรให้กับกิจการ เพื่อรองรับการแข่งขัน การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ที่จะต้องเลือกใช้ระบบ และ ทักษะแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ ระบบการทำงานของบริษัท

      ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ขอเสนอแนะนำระบบ Multi Material Utilization ที่สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบตามข้อกำหนด (MMU) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการระบบการลดต้นทุน นำไปปรับประยุกต์ใช้กับระบบการลดต้นทุนของกิจการอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความอยู่รอด และ ความยั่งยืนของกิจการต่อไป

    

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถนำระบบ (MMU) ไป ปรับปรุงลดต้นทุนของบริษัท

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจ เทคนิคต่างๆสำหรับการลดต้นทุน ในแต่ละแผนก

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัทมากขึ้น

 

ประเด็นเสวนา ( โดยสังเขป )

การลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจ

Garment  (Multi Material Utilization)

- การปรับปรุงลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบในธุรกิจเสื้อผ้า

- เทคนิคต่างๆสำหรับการลดต้นทุนในแต่ละแผนก

- การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัท

 

*** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  กรุณาเตรียมข้อซักถามไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลตรงตามต้องการลักษณะการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม

     - รูปแบบของกิจกรรมเป็นการบรรยายหลักการลดต้นทุนเพื่อแปลงการสูญเสียของวัตถุดิบไปเป็นผลกำไร ชี้แนะถึงวิธีทางที่สามารถจะทำได้  และตอบคำถามเสนอแนวทางให้ทุกคนได้รับฟังพร้อมกัน

    -  เวลาในการบรรยาย  ประมาณ 3 ชั่วโมง 

    - ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้าง ร้าน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าและการ์เม้นท์ อาทิเช่น  วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักร ฯ มาร่วมจัดบูทแนะนำ รวมถึงมีแมกกาซีน สนับสนุนด้านข้อมูลให้ท่านนำกลับไปอีกด้วย

 

วัน / เวลาจัดกิจกรรม

การลดต้นทุนวัตถุดิบ (Multi Material Utilization)

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  

ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. -13.30 น.

สถานที่การจัดกิจกรรม

  จัดขึ้น ณ. ห้องสัมมนา

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สอบถามเพิ่มเติม.

ฝ่ายข้อมูลสถาบัน 0-2899-8826 ถึง 27

 

การจอง สำรองที่นั่ง

  กรุณาส่งใบตอบรับและระบุข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง   ส่งใบตอบรับมาที่  Fax. 0-2899-8827  

หรือ   E-Mail: thaipattern.pr@gmail.com

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

   

  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้  เป็นกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสาธารณ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านตามสมควร

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานกิจกรรมสถาบันฯ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง