โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การลดต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน

ารลดต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม

การลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจ

Garment  (Multi Material Utilization)

หลักการและเหตุผล     จากภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น (ซึ่งเป็นต้นทุนหลักค่าผ้าที่ประมาณ 50-60% ต่อตัว)มีผลกระทบถึงต้นทุนของบริษัทส่งผลให้การคำนวณเคาะราคาเสนอลูกค้า

ไม่สามารถรองรับการแข่งขันได้ ฉะนั้นการลดต้นทุนมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการในแวดวง

อุตสาหกรรมเครื่อง นุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพราะต้นทุนที่ลดลงไปได้ ไม่เฉพาะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ในที่สุดก็จะแปลงกลับมาเป็นกำไรให้กับกิจการ เพื่อรองรับการแข่งขัน การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ที่จะต้องเลือกใช้ระบบ และ ทักษะแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ ระบบการทำงานของบริษัท

      ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ขอเสนอแนะนำระบบ Multi Material Utilization ที่สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบตามข้อกำหนด (MMU) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการระบบการลดต้นทุน นำไปปรับประยุกต์ใช้กับระบบการลดต้นทุนของกิจการอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความอยู่รอด และ ความยั่งยืนของกิจการต่อไป

    

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถนำระบบ (MMU) ไป ปรับปรุงลดต้นทุนของบริษัท

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจ เทคนิคต่างๆสำหรับการลดต้นทุน ในแต่ละแผนก

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัทมากขึ้น

 

ประเด็นเสวนา ( โดยสังเขป )

การลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจ

Garment  (Multi Material Utilization)

- การปรับปรุงลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบในธุรกิจเสื้อผ้า

- เทคนิคต่างๆสำหรับการลดต้นทุนในแต่ละแผนก

- การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้บริษัท

 

*** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  กรุณาเตรียมข้อซักถามไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลตรงตามต้องการลักษณะการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม

     - รูปแบบของกิจกรรมเป็นการบรรยายหลักการลดต้นทุนเพื่อแปลงการสูญเสียของวัตถุดิบไปเป็นผลกำไร ชี้แนะถึงวิธีทางที่สามารถจะทำได้  และตอบคำถามเสนอแนวทางให้ทุกคนได้รับฟังพร้อมกัน

    -  เวลาในการบรรยาย  ประมาณ 3 ชั่วโมง 

    - ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้าง ร้าน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าและการ์เม้นท์ อาทิเช่น  วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักร ฯ มาร่วมจัดบูทแนะนำ รวมถึงมีแมกกาซีน สนับสนุนด้านข้อมูลให้ท่านนำกลับไปอีกด้วย

 

วัน / เวลาจัดกิจกรรม

การลดต้นทุนวัตถุดิบ (Multi Material Utilization)

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  

ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. -13.30 น.

สถานที่การจัดกิจกรรม

  จัดขึ้น ณ. ห้องสัมมนา

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สอบถามเพิ่มเติม.

ฝ่ายข้อมูลสถาบัน 0-2899-8826 ถึง 27

 

การจอง สำรองที่นั่ง

  กรุณาส่งใบตอบรับและระบุข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง   ส่งใบตอบรับมาที่  Fax. 0-2899-8827  

หรือ   E-Mail: thaipattern.pr@gmail.com

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

   

  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้  เป็นกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสาธารณ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านตามสมควร

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานกิจกรรมสถาบันฯ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า