โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประวัติและผลงาน ผู้อำนวยการ

ระวัติการทำงานและผลงานเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล        กนกลักษณ์ ดูการณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน    ผู้อำนวยการ

สถานที่ทำงาน      ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

 สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 เลขที่ 6 ห้างแม็กซ์แวลู ชั้น 2 (ห้อง B10 - B18) โซนพลาซ่า ถนนเอกชัย-บางบอน

 แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ ฯ 10150 โทรศัพท์ 02-899-8826-7 

 

ระวัติการทำงาน

ประสบการณ์

- วิจัยและพัฒนาหลักการสร้างแพทเทิร์นยุคใหม่ เพื่อการจัดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตั้งแต่ พ.ศ.2537)

- ปรับปรุงทฤษฎีการออกแบบเสื้อผ้า สำหรับ SME และ GARMENT DESIGNER

- ผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

- ที่ปรึกษาการพัฒนาการผลิตและพัฒนาการทำงานของช่างรายแผนก

- ที่ปรึกษาการแก้ไขงานแพทเทิร์นและพัฒนามาตรฐานงานแพทเทิร์น

- ที่ปรึกษาการพัฒนารูปแบบ Designและมาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ ( Research & Development )

 

การทำงานโครงการ

- ที่ปรึกษาโครงการ SizeThailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

- ที่ปรึกษาและกรรมการคัดสรรผู้ประกอบการโครงการStreet Fashion Runway จัดโดยสมาคมผู้ส่งออกโบ้เบ้

- กรรมการวิชาการโครงการมาตรฐานขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.)

- ที่ปรึกษาการจัดทำต้นแบบแพทเทิร์น เชิงวิศวกรรมจากขนาดตัวคนไทย

ภายใต้โครงการของ ศูนย์ต้นคิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ SizeThailand ( ขนาดมาตรฐานคนไทย)

 

พัฒนาหลักการสร้างแพทเทิร์นร่วมกับ ม.ราชมงคลธัญบุรี

 

ปรับปรุงการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

พัฒนาแม่แบบแพทเทิร์นเชิงวิศว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญและผลงานเชิงวิชาการ อ่านเพิ่มเติม

 

READ MORE >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

านวิทยากร และ การบรรยาย ( ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน )

 

 

วิทยากรอบรมการสร้างแพทเทิร์น ที่สถาบันสิ่งทอ

 

วิทยากรอบรมการสร้างแพทเทิร์น ที่ ม.ราชมงคลกรุงเทพ

 

อบรมการออกแบบเสื้อผ้ามุสลิม ที่สถาบันสิ่งทอ

 

อบรมการออกแบบจากผ้าพื้นเมือง ที่จังหวัดสุโขทัย

 

อบรมการพัฒนางานออกแบบ ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

อบรมการพัฒนามาตรฐานแพทเทิร์น ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

อบรมหัวข้อ ธุรกิจและการตลาด ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

ให้คำปรึกษา การเริ่มต้นธุรกิจ/แก้ไขปัญหางานแผนกต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิทยากร และ การบรรยาย อ่านเพิ่มเติม

 

READ MORE >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า