โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประวัติและผลงาน ผู้อำนวยการ

ระวัติการทำงานและผลงานเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล        กนกลักษณ์ ดูการณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน    ผู้อำนวยการ

สถานที่ทำงาน      ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

 สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 เลขที่ 6 ห้างแม็กซ์แวลู ชั้น 2 (ห้อง B10 - B18) โซนพลาซ่า ถนนเอกชัย-บางบอน

 แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ ฯ 10150 โทรศัพท์ 02-899-8826-7 

 

ระวัติการทำงาน

ประสบการณ์

- วิจัยและพัฒนาหลักการสร้างแพทเทิร์นยุคใหม่ เพื่อการจัดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตั้งแต่ พ.ศ.2537)

- ปรับปรุงทฤษฎีการออกแบบเสื้อผ้า สำหรับ SME และ GARMENT DESIGNER

- ผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

- ที่ปรึกษาการพัฒนาการผลิตและพัฒนาการทำงานของช่างรายแผนก

- ที่ปรึกษาการแก้ไขงานแพทเทิร์นและพัฒนามาตรฐานงานแพทเทิร์น

- ที่ปรึกษาการพัฒนารูปแบบ Designและมาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ ( Research & Development )

 

การทำงานโครงการ

- ที่ปรึกษาโครงการ SizeThailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

- ที่ปรึกษาและกรรมการคัดสรรผู้ประกอบการโครงการStreet Fashion Runway จัดโดยสมาคมผู้ส่งออกโบ้เบ้

- กรรมการวิชาการโครงการมาตรฐานขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.)

- ที่ปรึกษาการจัดทำต้นแบบแพทเทิร์น เชิงวิศวกรรมจากขนาดตัวคนไทย

ภายใต้โครงการของ ศูนย์ต้นคิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ SizeThailand ( ขนาดมาตรฐานคนไทย)

 

พัฒนาหลักการสร้างแพทเทิร์นร่วมกับ ม.ราชมงคลธัญบุรี

 

ปรับปรุงการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

พัฒนาแม่แบบแพทเทิร์นเชิงวิศว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญและผลงานเชิงวิชาการ อ่านเพิ่มเติม

 

READ MORE >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

านวิทยากร และ การบรรยาย ( ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน )

 

 

วิทยากรอบรมการสร้างแพทเทิร์น ที่สถาบันสิ่งทอ

 

วิทยากรอบรมการสร้างแพทเทิร์น ที่ ม.ราชมงคลกรุงเทพ

 

อบรมการออกแบบเสื้อผ้ามุสลิม ที่สถาบันสิ่งทอ

 

อบรมการออกแบบจากผ้าพื้นเมือง ที่จังหวัดสุโขทัย

 

อบรมการพัฒนางานออกแบบ ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

อบรมการพัฒนามาตรฐานแพทเทิร์น ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

อบรมหัวข้อ ธุรกิจและการตลาด ที่กรมส่งเสริมการส่งออก

 

ให้คำปรึกษา การเริ่มต้นธุรกิจ/แก้ไขปัญหางานแผนกต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิทยากร และ การบรรยาย อ่านเพิ่มเติม

 

READ MORE >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง