โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปรัชญาของสถาบัน

รัชญาของสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ที่ดี คืออาวุธของวิชาชีพ

ความรู้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ ไม่เพียงสร้างคน ยังสร้างงานและสร้างเงิน

 

Pattern IT  มุ่งการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก และเทคนิคประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน อย่างถูกต้องเท่านั้น

Pattern IT  เป็นสถาบันที่ให้สาระสำคัญกับวิธีการส่งมอบความรู้และทักษะแก่ผู้เรียน รวมถึงผู้ขอรับคำปรึกษา ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำความรู้ไปใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน นำความรู้ไปพัฒนาสินค้า พัฒนาการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นให้มั่นคงได้  อีกทั้งมุ่งหวังให้ส่งผลดีในระดับสังคม และ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันฯให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้น

บทขยายความ

 

“ ความรู้ที่คลุมเครือเป็นดาบหลายคม ให้ผลเสียมากกว่าดี ” หลายท่านกำลังต้องการเริ่มต้นมีกิจการของตนเอง อาจจะเล็กหรือใหญ่ตามกำลังของตน   หลายท่านดำเนินงานแล้วพบปัญหาต้องการแก้ไขให้จบเพื่อก้าวหน้าต่อไป   ความรู้และประสบการณ์ที่ให้กันจึงต้องชัดเจนและถูกต้องเท่านั้น

 

ในการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ่อยครั้งมากที่เกิดปัญหาจากทักษะช่างในส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น การเย็บ ฯ ดังนั้นความรู้ระดับช่างจึงแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน  แต่ความรู้ที่เบ็ดเสร็จควรมีระดับสูงกว่า ทำให้ควบคุมเป็น สั่งการได้โดยไม่จำเป็นต้องลงมือเอง หรือจะลงมือทำเอง ก็ได้งานไม่น้อยไปกว่าช่างฝีมือ  ความรู้ที่ถูกต้องไม่เพียงแก้ปัญหาในการทำงานให้จบ แต่ยังต่อยอดการพัฒนาสินค้าได้ขัดเจน ได้ผลดีในระยะยาว และสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นขนาดเล็กๆ จนถึงการพัฒนาธุรกิจ  การมีความคิดแบบช่าง หรือรู้เท่ากับช่าง จึงเป็นความเสียเปรียบและ แบกความเสี่ยง

 

สถาบันเน้นย้ำและเผยแพร่มาตลอดว่า “ ควรรู้ ควรคิด ควรลงมือทำอย่างไร จึงจะสำเร็จ และลดปัญหาได้ ” ทั้งในการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป การพัฒนาสินค้าและการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า  ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ของสถาบัน และให้การอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า