โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปรัชญาของสถาบัน

รัชญาของสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ที่ดี คืออาวุธของวิชาชีพ

ความรู้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ ไม่เพียงสร้างคน ยังสร้างงานและสร้างเงิน

 

Pattern IT  มุ่งการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก และเทคนิคประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน อย่างถูกต้องเท่านั้น

Pattern IT  เป็นสถาบันที่ให้สาระสำคัญกับวิธีการส่งมอบความรู้และทักษะแก่ผู้เรียน รวมถึงผู้ขอรับคำปรึกษา ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำความรู้ไปใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน นำความรู้ไปพัฒนาสินค้า พัฒนาการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นให้มั่นคงได้  อีกทั้งมุ่งหวังให้ส่งผลดีในระดับสังคม และ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันฯให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้น

บทขยายความ

 

“ ความรู้ที่คลุมเครือเป็นดาบหลายคม ให้ผลเสียมากกว่าดี ” หลายท่านกำลังต้องการเริ่มต้นมีกิจการของตนเอง อาจจะเล็กหรือใหญ่ตามกำลังของตน   หลายท่านดำเนินงานแล้วพบปัญหาต้องการแก้ไขให้จบเพื่อก้าวหน้าต่อไป   ความรู้และประสบการณ์ที่ให้กันจึงต้องชัดเจนและถูกต้องเท่านั้น

 

ในการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ่อยครั้งมากที่เกิดปัญหาจากทักษะช่างในส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น การเย็บ ฯ ดังนั้นความรู้ระดับช่างจึงแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน  แต่ความรู้ที่เบ็ดเสร็จควรมีระดับสูงกว่า ทำให้ควบคุมเป็น สั่งการได้โดยไม่จำเป็นต้องลงมือเอง หรือจะลงมือทำเอง ก็ได้งานไม่น้อยไปกว่าช่างฝีมือ  ความรู้ที่ถูกต้องไม่เพียงแก้ปัญหาในการทำงานให้จบ แต่ยังต่อยอดการพัฒนาสินค้าได้ขัดเจน ได้ผลดีในระยะยาว และสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นขนาดเล็กๆ จนถึงการพัฒนาธุรกิจ  การมีความคิดแบบช่าง หรือรู้เท่ากับช่าง จึงเป็นความเสียเปรียบและ แบกความเสี่ยง

 

สถาบันเน้นย้ำและเผยแพร่มาตลอดว่า “ ควรรู้ ควรคิด ควรลงมือทำอย่างไร จึงจะสำเร็จ และลดปัญหาได้ ” ทั้งในการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป การพัฒนาสินค้าและการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า  ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ของสถาบัน และให้การอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง