โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้า ภาพรวมเนื้อหา สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเริ่มต้นวางรากฐานความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หลักสูตรเริ่มต้นอบรมตั้งแต่วางรากฐานวามรู้ และให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น

  * การนำไปใช้กับ ธุรกิจ ( โอกาส , แนวทางดำเนินธุรกิจ ฯลฯ )

  * การนำไปใช้กับการผลิต ( ภาพรวมและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับต้นทุน,จำนวนและเวลา ฯลฯ )

  * ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานต่างๆ และ หลักวิธีการนำไปพัฒนา ฯลฯ

 

ความรู้เรื่องผ้าและการทดสอบ

อบรมให้เข้าใจเนื้อผ้าเพื่อการใช้งานและวิธีการสังเกต ทดสอบชนิดผ้า  เช่น

  * ลักษณะและคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิด

  * ประเภทของผ้าผืนที่นิยมใช้  และชื่อเรียกทางการค้า

 

Standard Size  ( ขนาดเสื้อผ้ามาตรฐาน )

อบรมวิธีการกำหนดขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามหลักมาตรฐานการตลาดและผลิตภัณฑ์สากล

  * หลักและวิธีการกำหนดขนาดเสื้อผ้า ไซส์ M

  * กฎเกณฑ์การย่อ/ขยายไซส์  ตามมาตรฐานและอัตราส่วนขนาดย่อ/ขยาย

 

สอนการสร้างPATTERN ที่ถูกต้อง เทคนิคใช้งานง่ายและลดต้นทุน

* เริ่มตั้งแต่การสร้างและการวางโครงร่างแพทเทิร์นมาตรฐาน  รูปทรงต่างๆ  พร้อมทั้งทำความเข้าใจ หลักการควบคุมรูปทรงมาตรฐาน

* เทคนิคการปรับแบบตัดและการประยุกต์เทคนิค ให้สร้างได้ง่าย นำไปใช้ใช้งานง่ายแต่ได้คุณภาพและรูปทรง อย่าง Inter Brand 

   - การวาง CUTTING ตำแหน่งตัดต่อ / ตบแต่ง  ตามหลักสรีรศาสตร์

   - เทคนิคหลักการแยกแบบที่ถูกต้องและการสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมด

* WORK SHOP จากรูปแบบงานจริง SPEC SIZE จริง พร้อมทั้งสอนจัดทำเอกสารสั่งงาน ช่างตัด/เย็บ

 

สอนความรู้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานแพทเทิร์น  เช่น

* หลักการและวิธีการวางมาร์ค  ( การกำหนดตำแหน่งแบบตัดผ้า )

*  การคำนวณปริมาณใช้ผ้า ต่อตัว/ต่อ Lot

*  การคำนวณราคาค่าแรง ตัด/เย็บ

*  รูปแบบการผลิตที่นิยมใช้และได้ผลดี

*  ความเข้าใจเรื่องการผลิต และ เทคนิควิธีการจ่ายงานนอก  ฯลฯ

 

ประมวลสรุปความรู้ของแต่ละหัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ

สรุปเนื้อหาและหลักการต่างๆที่ได้เรียนไปแล้ว โดยแบ่งการสรุปตามหัวข้อและยกตัวอย่างการนำไปใช้ , ปัญหาที่ต้องระวังและการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การใช้งาน

 

 

 

 

ส่วนเพิ่มเสริมความรู้และทักษะ

** อบรมโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นในคอมพิวเตอร์ และ 3D Fitting

ด้วยโปรแกรมจาก Brandชั้นนำ และอบรมโดยPro Trainer จากเจ้าของแบรนด์

** ทัศนะศึกษาเยี่ยมชมธุรกิจเลื้อผ้าและโรงงาน Garment

 

*** รับรองผลการนำไปใช้ 100%

   ผู้ผ่านการอบรมทุกคน สามารถสร้างแบบตัดผ้าได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบ PATTERN และ แก้ไขเป็น มีหลักและวิธีการที่ถูกต้อง นำไปใช้ในการพัฒนางาน หรือแก้ปัญหาอย่างได้ผลดี และเข้าใจการนำไปใช้ลดต้นทุน***

 

ทั้งหมดคือเนื้อหาที่มีสอนในหลักสูตรของสถาบันแห่งเดียวเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET