โรงเรียนสอนตัดเย็บและการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้การยอมรับเชื่อถือจากทั้งภาครัฐและเอกชน>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สัมมนา :Indigator และเครื่องมือการสร้าง Brand เสื้อผ้าสำเร็จรูป

หลักการและเหตุผล

            การทำธุรกิจเสื้อผ้าและการสร้าง Brand จะประสบความสำเร็จหรือไม่  มาจากตั้งแต่การเริ่มต้นวิธีการจับตลาด การวิเคราะห์ และทำความเข้าใจความต้องการของตลาด จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อมูลหลักในการกำหนดประเภทสินค้า , รูปแบบสินค้า , คุณภาพสินค้า , ความเป็นไปได้ในการขาย ราคาที่ลูกพึ่งใจจะจ่าย และการทำกำไร ซึ่งรวมถึงใช้คาดการณ์โอกาสเติบโตของธุรกิจ ,โอกาสขยายตลาด, และความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง

            “ การจับความต้องการของตลาด จึงควรมีหลักเกณฑ์บอกทิศทาง ( Indigator )ให้ชัดเจน เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ที่ให้ผล Value กับธุรกิจ ”

*** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน กรุณาเตรียมข้อซักถามไว้ล่วงหน้า

จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลตรงตามต้องการ ***

 

>> ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม <<

การจอง/สำรองที่นั่ง

กรุณาส่งใบตอบรับและระบุข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ส่งใบตอบรับมาที่...โทรสาร
0-2458-2322 หรือ E-mail : thaipattern.pr@gmail.com


กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ชมคลิปกิจกรรมย้อนหลัง

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com