โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความคุ้มค่า ต่อการเรียนกับสถาบัน

าคาค่าเล่าเรียนที่คุ้มค่า

 

เพราะท่านได้รับมากกว่าที่คาดคิด

 

การสอนที่ใช้เวลาคุ้มค่า

 

     ด้วยนโยบายการสอนของสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้องสามารถนำไปใช้อย่างได้ผลทันที  ซึ่งในทุกหลักสูตรเรายินดีรับรองผลการนำไปใช้ 100 %   จึงทำให้การกำหนดเนื้อหาของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและทดสอบความถูกต้องในลำดับเนื้อหาอย่างพิถีพิถัน  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์สูงในสายวิชาชีพนั้นๆ   เราจึงยืนยันได้ว่า “ การสละเวลาเพื่อมาเรียนของท่านได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ”

 

 

ค่าเล่าเรียนที่คุ้มค่าที่สุด

 

     เนื่องจากทุกหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง   ทุกหลักสูตรจึงประกอบไปด้วยเนื้อหาประเด็นต่างๆอย่างครบถ้วน ( ท่านสามารถสอบถามข้อมูลในหลักสูตรที่ท่านสนใจได้จากฝ่ายข้อมูลการสอน )

 

 

และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างถูกต้องจึงมี เนื้อหาที่ปรับโครงสร้างพื้นความรู้ของท่าน  เพื่อวางฐานความรู้ใหม่  ซึ่งจะทำให้การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าถึงหลักการ ขั้นสูงได้ง่าย  และด้วยประเด็นเนื้อหาที่มีความหลากหลายครบถ้วน  (เนื้อหาที่สอนพัฒนาจากการวิจัย และมีสอนที่ศูนย์อบรมฯแห่งเดียวเท่านั้น )  ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเวลาอันสั้น  รวมถึงผู้เรียนได้รับความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มอีก  ค่าเล่าเรียนที่ท่านชำระไว้จึงให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างคุ้มค่าที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านได้รับกลับไป

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     ทั้งนี้สถาบันยึดถือแนวคิดการสอนแบบบูรณาการ  ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถมีพัฒนาการต่อยอดได้ด้วยตนเอง  จึงคิดค้นและสร้างเทคนิคการสอนแบบใหม่เป็นรูปแบบเฉพาะของศูนย์อบรมฯเอง  ซึ่งลดความยุ่งยากให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  จนได้รับการยอมรับจากผู้มีประสบการณ์ในวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูปว่า  “ ศูนย์อบรมฯเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในการสอนให้เข้าใจได้ง่าย  เป็นได้เร็ว เนื้อหาความรู้ครบถ้วน และนำไปใช้ได้ตรงกับการงานจริงที่สุด ”

 

 

ดู >>> หลักสูตรที่เปิดสอนและราคาค่าเล่าเรียน

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง