โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้า ภาพรวมเนื้อหา สอนเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ เสื้อผ้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sewing Techniques

 

 

 

 

เทคนิคงานเย็บ

สิ่งสำคัญในการเย็บเสื้อผ้า คือ ลักษณะและรายละเอียดของวิธีการเย็บ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของเสื้อผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย ลักษณะงานเย็บจะมีผลกับ ราคาขาย , ต้นทุน และ ระดับเกรดของเสื้อผ้า  ผู้ประกอบการโดยทั่วไปที่ต้องการงานเย็บที่ละเอียดประณีต  มักมองหาช่างเย็บที่มีฝีมือสูง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว

 

“ วิธีการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือเรียกว่าแบบอุตสาหกรรมก็ตาม เป็นการออกแบบวิธีการเย็บ ให้มีต้นทุนต่ำ และมีความเรียบร้อย ด้วยการใช้เทคนิคที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน แต่ให้ความสำคัญกับการแยกขั้นตอนงานและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เข้ามาส่งเสริมความสามารถของช่างเย็บ ”  ทำให้ ช่างเย็บผ้าทั่วไป สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีรายละเอียดประณีตเรียบร้อยเท่าเทียมกับช่างฝีมือสูง และมีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย ซึ่งอุปกรณ์เสริมของเครื่องจักรส่วนใหญ่ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องจักรเย็บผ้าทั่วไปได้ 

 

ดังนั้นด้วย การเรียนรู้เทคนิคงานเย็บที่ถูกต้อง  จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงลักษณะ รายละเอียดของวิธีการเย็บ ทีเรียบร้อย แต่ไม่ยุ่งยาก และเป็นทักษะที่ทุกคนทำได้  เพียงแค่รู้จักการเย็บเชิงเทคนิค และการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างเหมาะสม

นั้นหมายถึง เราสามารถทำให้ได้คุณภาพงานเย็บที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ราคาค่าแรงเย็บเท่าเดิม  ด้วยการเรียนรู้วิธีการเย็บที่ถูกต้องเหมาะสม

 

หลักสูตรเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม วางเนื้อหาให้เรียนรู้เทคนิควิธีการเย็บ ที่ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และลดปัญหาการใช้ช่างเย็บที่มีฝีมือสูง  โดยให้เรียนรู้เทคนิค และความรู้ต่างๆแยกเป็นเรื่อง เช่น

- เทคนิคการทำตะเข็บและการประกอบชิ้นส่วน อาทิ เทคนิคโปโล การเจาะสาบชนิดต่างๆ การเข้าตะเข็บส่วน   ต่างๆ  การทำตะเข็บและขอบสำหรับผ้ายืด ฯ  

- การใช้เครื่องจักรเย็บและอุปกรณ์เสริม อาทิ การปรับแต่งจักร การเลือกใช้ชนิดอุปกรณ์และการติดตั้ง ฯ

- การแยกขั้นตอนงานเย็บ แยกขั้นตอนอะไหล่ และการประเมินราคาค่าแรง เป็นต้น

 

พร้อมลงมือปฏิบัติกับเครื่องจักรและอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและได้รับทักษะอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้จดจำและเรียนรู้ได้ง่าย  เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องและนำความรู้ไปชี้แนะวิธีการเย็บหรือสามารถลงปฏิบัติงานได้จริง  รวมถึงสามารถแยกขั้นตอนการจ่ายงานเย็บและการตีราคาค่าแรงเย็บได้ด้วยตนเอง

 

ทั้งหมดคือเนื้อหาที่มีสอนในหลักสูตรของสถาบันแห่งเดียวเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET