โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนการสอน ของ หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้า

ลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์

มีขั้นตอนการสอนแบ่งออกเป็น 7 Part

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1

วามรู้พื้นฐานการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ความรู้ด้านงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ความรู้เรื่อง Size Spec และ Detail ในการออกแบบ

- ความรู้เรื่องของวัสดุและผืนผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2

ทักษะการใช้ลายเส้น

- การวาดเส้น

- กำหนดอัตราส่วนโครงร่างใบหน้า

- กำหนดอัตราส่วนโครงร่างหุ่น

- การ sketch โครงร่างเสื้อผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3

ฤษฏีการใช้สีสำหรับงานออกแบบ

- กำหนด pantone/สร้างเฉดสีใหม่

- สี Trend

- การ matching สีให้ตรงตาม Character

- การใช้ Inspiration ของสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 4

ฤษฏีการผสานรูปแบบ Design

- ออกแบบแยกชิ้นส่วน

- ออกแบบตามวัตถุดิบ/ผ้า

- กำหนดการใช้วัสดุตามแบบ Design

- การออกแบบโดยใช้ Model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 5

ารออกแบบเป็น Collection

- การกำหนด Target Group

- การกำหนด Style ให้ตรงกลุ่มลูกค้า

- การออกแบบเป็น Season

- การออกแบบเป็น lot เพื่อขายส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 6

รียนรู้การ Design เชิงพาณิชย์

- วิเคราะห์ Design เพื่อจำหน่าย

- วิเคราะห์ Design เพื่อการผลิต

- วิเคราะห์ต้นทุน Design

- การทำเอกสารเพื่อใช้สั่งงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 7

Work Shop

- กำหนด Product  Theme

(การกำหนดเอกลักษณ์สินค้าให้เป็นแบบของคนเอง)

- จัดทำ Portfolio

- เรียนรู้การสั่งงานช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะทำเสื้อผ้าเพื่อขายส่ง หรือ สร้างแบรนด์.....  การออกแบบเสื้อผ้า สำคัญต้องขายได้

หลักสูตรที่รับรองผลการนำไปใช้ 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET