โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้า ลำดับการสอน หลักสูตรเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

ลักสูตรเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือระดับช่างเทคนิค  แบ่งออกเป็น 5 Part

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1

วามเข้าใจพื้นฐานเพื่อการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ความรู้พื้นฐานเรื่องคุณภาพงานตัดเย็บ

- หน้าที่และขั้นตอนการทำงานของช่างเย็บ

- ความปลอดภัยและสุขลักษณะแผนกเย็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2

วามรู้เรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์เสริมจักร และวัสดุงานเย็บ

 

- ความเข้าใจเรื่อจักร ชนิดต่างๆ และ การดูแลรักษา (Maintenance)

- ความเข้าใจเรื่อง ฝีเข็ม เส้นด้าย และการปรับแต่งฝีเข็ม

- ประเภทของอุปกรณ์เสริมจักร และการเลือกใช้

- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3

ฏิบัติเทคนิคการเย็บ

(ลงมือกับวัสดุ และอุปกรณ์จริง)

-เทคนิคการเย็บและการใช้เครื่องจักรสำหรับผ้ายืด

-เทคนิคการเย็บ และการใช้เครื่องจักรสำหรับผ้าธรรมดา

- เทคนิคการปรับแต่จักร และ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เสริมจักรชนิดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 4

รียนรู้การประกอบเข้าตัว และ ทดสอบทำงานจริง (ผ้ายืด และ ผ้าธรรมดา)

- การเย็บประกอบตัวเสื้อ

- การเย็บประกอบกระโปรง

- การเย็บประกอบกางเกง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 5

ทประมวลความรู้เพื่อการเย็บ

- การคำนวณค่าแรงเย็บ

- การแยกขึ้นตอนเพื่อจ่ายงานตัดเย็บ

- ความเข้าใจเรื่องการผลิตและการจัดจ่ายงานเย็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่เสนอไว้ข้างต้น เป็นขั้นตอนการสอนโดยสังเขป และมีสอนที่สถาบันเท่านั้น

หลักสูตรที่รับรองผลการนำไปใช้ 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET