โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความเชี่ยวชาญและผลงานเชิงวิชาการ

วามเชี่ยวชาญและผลงานเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วามชำนาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

การจัดทำเสื้อผ้าเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

1. การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรมให้ได้คุณลักษณะ สินค้าBrand Name

2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากการผลิต

3. การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการทำ Branding

 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

1. การพัฒนาแนวคิดDESIGNER เพื่อการพัฒนาสินค้าเครื่องนุ่งห่ม

( ออกแบบและชี้นำการผลิตสินค้า )

2. การพัฒนาแนวคิดและฝีมือเชิงช่างสู่การผลิต

( แผนกแพ็ทเทิร์น ,แผนกตัวอย่าง ,แผนกตัดผ้า ,แผนกเย็บ )

 

ลงานเชิงวิชาการ

1. ประมวลทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปยุคใหม่

(Synthetic Clothing Pattern Process)

2. ประมวลหลักการกำหนดมาตรฐานขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

( Standard Clothing Size )           

3. ประมวลหลักการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เชิงการค้า

4. ประมวลหลักการและสูตรคำนวณ ค่าแรงเย็บ โดยใช้แพทเทิร์น

5. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร“แพ็ทเทริ์นอุตสาหกรรมและการผลิตเสื้อผ้าเด็ก”

- หลักสูตร“แพ็ทเทริ์นอุตสาหกรรมและการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น”( ผ้ายืดและผ้าธรรมดา )

- หลักสูตร“แพ็ทเทริ์นอุตสาหกรรมและการผลิตชุดผ้ายีนส์”

- หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวิเคราะห์แบบดีไซน์เชิงพาณิชย์

- หลักสูตรเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

- หลักสูตรพัฒนาความสามารถการผลิตเฉพาะเรื่อง / เฉพาะสินค้า( ระยะสั้น )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวคิดส่วนตัว

 

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเราโชคดี ไม่ว่าจะมีกำเนิดจากไหน สำคัญคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพร้อมด้านสมอง สามารถพัฒนาความคิดได้ดีและเร็ว จึงควรอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา

 

~ ส่วนตัวนิยมเริ่มพัฒนาจากตัวเอง ด้วยความเชื่อถือในตนเอง ไม่ดูแคลนในความสามารถที่เรามี โลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง หากการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต้องได้พบเจอเรื่องอย่างใหม่ ก็จงอย่ากลัวหรือกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงจนอาจไม่ได้พัฒนา

 

~ ตลอดการดำเนินชีวิต หากมองย้อนกลับไปเราจะพบว่า ตัวเราเองมีส่วนที่ทำให้รอบข้าง มีสุข มีทุกข์ เจริญ หรือ ย่ำแย่ ดังนั้นหากเราพยายามกับตัวของเราให้ดีขึ้น หลายสิ่งอย่างรอบตัวก็จะดี เป็นแบบอย่างให้ทำตามที่น่าภูมิใจ จึงจดจำไว้เตือนตนเอง ทำให้เป็นประจำ ได้ทีละมากน้อยก็มีค่ากับเราและรอบข้าง

 

~ พบอุปสรรคถือว่าธรรมดา จงมองอุปสรรคอย่างมีเหตุผล เผชิญและเรียนรู้มันให้เหมือนแบบฝึกหัดฉบับหนึ่ง จงรู้ว่าไม่มีใครไม่เคยท้อ เพียงแค่ไม่ถอยไม่หยุด เดินต่อไปเรื่อยๆอย่างมีสติ แค่นั้นก็นับว่าก้าวหน้าได้

 

~ ความผิดพลาดคือความเบาปัญญาของเรา อย่ากลัว อย่าซ้ำเติมตัวเอง เพราะมันคือประสบการณ์ มองไปข้างหน้า ไม่คิดและไม่ทำเหมือนเดิม เรื่องอย่างเดิมก็จะไม่เกิดขึ้นอีก

 

~ ทุกคนเกิดมาล้วนมีหน้าที่ รู้สึกว่างานคือส่วนหนึ่งของชีวิต ต้องการให้งานที่ทำส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้งานสร้างพลังชีวิต สร้างความรู้สึกที่ดี จึงเลือกทำงานเป็นครู ด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ ที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่ทำให้เรากลายเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ของระบบธุรกิจที่ว่ากันด้วยเงินกับผลประโยชน์ จนอาจสูญเสียสำนึกที่ดีไป

 

~ ปลายทางสุดท้ายไม่พ้นต้องเป็นบรรพชน หวังจากไปอย่างดี ถึงแม้ไม่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เหลืออะไรไว้เป็นประโยชน์ให้รุ่นต่อไปบ้างน่าจะควร เพราะหากเราเกิดมาและจากไปอย่างไร้ร่องรอย คงไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้เกิด

 

กนกลักษณ์ ดูการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง