โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าและการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการเชื่อถือยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประวัติสถาบัน

การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
:: ประวัติและแนวทางการทำงานโดยสังเขป ::
ของศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม และการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้สภาพสังคมเกิดการแข่งขันในทุกๆด้าน ทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง มีผลต่อการแข่งขันในอาชีพการงาน และเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยนโยบายของภาครัฐ ที่พยายามยกระดับความรู้ความชำนาญ ให้กับประชากรของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสส่วนใหญ่ ให้ความสนใจใฝ่หาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย อาจารย์กนกลักษณ์ ดูการณ์ (ครูน้ำตาล) เริ่มจากการเปิดออฟฟิตเล็กๆ (ย่านบางบอน/กำนันแม้น ถนนเอกชัย ) เพื่อรับทั้งงานสอน อาจารย์พิเศษ วิทยากรและเป็นที่ปรึกษาโรงงานการ์เม้นท์ โดยใช้ชื่อ “ ศูนย์การสอนแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ” ต่อมาจึงย้ายมาเปิดที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่ และขยายพื้นที่จาก 80 ตารางเมตร เป็น 210 ตารางเมตร และในปัจจุบันขยายพื้นที่ให้บริการเป็น 360 ตารางเมตร โดยมีห้องหนังสืออ้างอิงข้อมูลความรู้แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไว้ให้บริการ แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจทั่วไป ( เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึงอาทิตย์ )

การก่อตั้งสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจเสื้อผ้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น Designer , Merchandiser ,Detail และ ช่าง Pattern เป็นต้น ให้การอบรมแบบครบองค์ความรู้สำหรับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะ รวมถึงแนวคิดการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมนี้ และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีความปรารถนา ส่งเสริมขีดความสามารถการพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งภายในประเทศและในระดับสากลต่อไปได้

“ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที” ถือเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการการ์เมนท์ จากความแตกต่างและโดดเด่นกว่าโรงเรียนสอนตัดเสื้อ และ โรงเรียนสอนออกแบบ ตรงที่ ศูนย์อบรมฯ แพ็ทเทิร์น ไอที เป็นแห่งเดียวที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะ สอนเพื่อนำไปใช้กับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือ เสื้อผ้าเพื่อการค้าจริงๆ (ไม่ใช่งานแฟชั่นโชว์หรืองานตัดเสื้อหน้าร้านทั่วไป) จากหลักสูตรสร้างชื่อของ ครูตาล หรือ ครูน้ำตาล โดยอาศัยหลักการ PATTERN CONTROL ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าทั่วประเทศ ในระยะเวลาตั้งแต่เปิดสถาบันฯ ที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้วกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าและเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าทั้งแบบธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง,รับผลิต รองมาเป็นพนักงานระดับหัวหน้าในโรงงานอุตสาหกรรมการ์เมนท์ ซึ่งจากปากต่อปากที่กล่าวขวัญกันในวงการการ์เมนท์ ทำให้ศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์น ไอที และครูน้ำตาล เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และเว็บไซต์ รวมถึงมีเอกชนและหน่วยงานของรัฐฯหลายแห่งให้ความสนใจเพื่อสร้างพันธมิตรความร่วมมือกัน

วิสัยทัศน์
การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอนาคต มีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ทุกคนยังสวมใส่ หากมองออกไปให้ไกลเราจะเห็นลูกค้าอีกนับไม่ถ้วน การวิวัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าจึงเป็นเรื่องละเลยไม่ได้ จากการเป็นผู้รับผลิต ( OEM และ ODM ) หรือเป็นรายใหม่เพิ่งเริ่มต้น มาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง/ผลิตสินค้าขายเอง ( OBM ) อาจขายภายในประเทศแล้วออกสู่ต่างประเทศ ทำได้หรือไม่ ธุรกิจของเราจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่อุปสรรค สาระสำคัญคือ “ ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างถูกต้อง ” คิดอย่างไร ทำอย่างไร จึงไปถึงเป้าหมาย
ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที คือ สถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป เน้นเนื้อหาการเรียนรู้เชิงอุตสาหกรรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานให้ได้ลักษณะสินค้า Brand Name ทั้งเสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่และแฟชั่นวัยรุ่น ครอบคลุมกลุ่มวัตถุดิบทั้งผ้า Knit( ผ้ายืด )และ ผ้า Woven ( ผ้าธรรมดา ผ้ายีนส์ ) โดยใช้หลักสูตรเฉพาะทางงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรง

พันธกิจ
ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที : เป็นสถาบันที่สร้างมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิต แนวคิด/วิธีการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ แพทเทิร์นอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย รวมถึงส่งเสริมข้อมูลการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้มั่นคงและยั่งยืน

 
 
 
ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป PATTERN IT : โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22 สายด่วน 081-922-6994, 081-828-229 E-mail: thaipattern@gmail.com fine timepieces