แพทเทิร์น ไอที สถาบันอมรมการทำเสื้อผ้า ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ
 

  EXCELLENCE:
การเรียนรู้ที่ได้ผลคุ้มค่า และกระชับเวลา
เนื้อหาทุกหลักสูตร จากงานวิจัยโดยตรง
ถ่ายทอดความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
เป็นสถาบันที่สามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้เรียน
ได้รับการยอมรับ เป็นสถาบันบ่มเพาะผู้ประกอบการ

 

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-NEWSLETTER

 
ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง
Meeting คนอยากสร้างแบรนด์
Meeting คนอยากสร้างแบรนด์
กิจกรรมพบปะเพื่อเปิดโลกทัศน์และให้ข้อแนะแนว 4เม.ย.2557
โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ
โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ
สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียนของสถาบันฯ เท่านั้น
บทสัมภาษณ์จากผู้เรียน
คุณภัทริยา มุนีพีระกุล (ดาว)
คุณภัทริยา มุนีพีระกุล (ดาว)
เพราะการเป็นคุณแม่มือใหม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจเป็นเสื้อผ้าคนท้อง
IDEA Guide ธุรกิจเสื้อผ้า
บทความเชิงสร้างสรรค์
บทความเชิงสร้างสรรค์
คิดอย่างคนทำแบรนด์ และ คนทำธุรกิจเสื้อผ้า


 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com