โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

PATTERN IT; SINCE 1999
Our Office Hours;
Everyday 09:00 - 17:00 hrs.
Tel.0-2458-2321, 0-2458-2322


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้า ลำดับการสอน หลักสูตรแพทเทิร์นอุตสาหกรรม

ลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

มีขั้นตอนการสอนแบ่งออกเป็น 9 Part

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1

รับพื้นฐานความรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- วางฐานความเข้าใจธุรกิจเสื้อผ้า

- ความรู้เรื่องผ้า เพื่อการนำใช้

- ความรู้เรื่อง Spec Size (ขนาดของเสื้อผ้า)

- การวัดตัวแบบอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2

ารสร้างแพทเทิร์น รูปทรงมาตรฐาน

- เจาะลึกหลักการและเทคนิคการสร้างฯ แยกเป็นชิ้นส่วน

- สอนวิธีการสร้างให้ทำได้ง่าย ทำได้เร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3

ารปรับแต่งประยุกต์แพทเทิร์น

- การวาง Cutting Line

- การทำย้วย, ระบายและเดรปฯ

- การเก็บเข้าเชพและปรับรูปทรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 4

ารแยกแม่แบบตัด และการเผื่อเย็บ

- เรียนรู้ลักษณะของตะเข็บเพื่อการเลือกใช้

- การเผื่อเนื้อผ้าตะเข็บและหลักการเผื่อหด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 5

Workshop

- ปฏิบัติสร้างแพ็ทเทิร์น กับใบสั่งงานจริง

- เรียนรู้การทำใบสั่งงานแพทเทิร์น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 6

Fitting Test

- เรียนรู้วิธีการทดสอนแพทเทิร์นบนหุ่น

- เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเพื่อนำไปสั่งตัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 7

ย่อ-ขยายแบบตัด (Pattern Grading)

- เรียนรู้หลักการ ย่อ-ขยายแบบตัด s,m,l,xl

- ปฏิบัติการย่อ-ขยายจากแบบตัดจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 8

Marking /การคำนวณผ้า

- หลักเกณฑ์วิธีการวางมาร์คและ Ratio

- การคำนวณเลือกซื้อหน้ากว้างผ้า

- การคำนวณใช้ผ้าต่อตัว และ ต่อLot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 9

วามเข้าใจเพื่อการนำไปผลิตเสื้อผ้า

-  การวัด Size จากตัวอย่าง

-  การคำนวณค่าแรง

-  ความรู้เรื่องจักรและอุปกรณ์เสริมจักร

-  แบบแผนการจ่ายงานผลิตตัดเย็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการสอนที่ระบุไว้เป็นเพียงบางส่วน และมีสอนที่สถาบันแห่งเดียวเท่านั้น

หลักสูตรที่รับรองผลการนำไปใช้ 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com UFABET